Hekimler Check-Up Bayan

Diyet-Vücut Kitle İndeks Muayenesi
Servikal veya Vajinal sitoloji
CU Genel Cerrahi Muayenesi
CU Jinekolojik ve Obstetrik muayenesi
CU İç Hastalıkları Muayenesi
Elektrokardiyogram
Eksfoliatif sitoloji (smear alınması)
Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
Check Up - Meme US Biletaral
Check Up - Tüm Batın US
ALT ( SGPT ) ( Alanin aminotransferaz )
AST ( SGOT ) ( Aspartat transaminaz )
CRP ( C Reaktif Protein ) , high sensitive , mikro CRP
Kolestrol , HDL
Hemogram (Tam kan sayımı ) 28 Parametre
TİT ( Tam idrar Tahlili )
BUN ( Kan üre azotu )
CEA ( Karsinoembriyojenik antijen)
Kolesterol , Total
Kreatinin
Kolesterol LDL
Trigliserid
TSH ( Tiroid Stimülan Hormon )
Ürik asit
Anti HCV ( Hizlı Test )
HBsAg
Glukoz ( Açlık )