Hekimler Check-Up Bay

Diyet-Vücut Kitle İndeks Muayenesi
CU Genel Cerrahi Muayenesi
CU İç Hastalıkları Muayenesi
Elektrokardiyogram
Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
Check Up - Tüm Batın US
ALT ( SGPT ) ( Alanin aminotransferaz )
AST ( SGOT ) ( Aspartat transaminaz )
CRP ( C Reaktif Protein ) , high sensitive , mikro CRP
Kolestrol , HDL
Hemogram (Tam kan sayımı ) 28 Parametre
TİT ( Tam idrar Tahlili )
BUN ( Kan üre azotu )
CEA ( Karsinoembriyojenik antijen)
Kolesterol , Total
Kreatinin
Kolesterol LDL
Prostat spesifik antijen ( PSA )
Trigliserid
TSH ( Tiroid Stimülan Hormon )
Ürik asit
Anti HCV ( Hizlı Test )
HBsAg
Glukoz ( Açlık )