Biyokimya Laboratuvarı

Biyokimya Laboratuvarı

Merkezimizde hastalıkların ve genel sağlık durumunun analiz edilmesi, tanı- teşhis- tedavi süreçlerinde biyolojik analizlerin yapılması ile bu amaçla yapılan testlerin yorumlanması süreçlerinde hizmet vermektedir. Merkezimizde yapılan laboratuvar testleri şu şekildedir; Rutin biyokimyasal testler
Tam kan sayımı testleri
Kan gazları
Kardiak (kalple ilgili) belirteçler
Tümör belirteçleri
Koagulometrik (pıhtılaşma ile ilgili) testler
İlaç düzeyleri
Metabolik tanı ve tarama testleri
Toksikoloji testleri
İdrar testleri
Elektrolitler
Elektroforez testleri
Hormon testleri
Enzim testleri