KANSER TARAMA


 

KANSER TARAMA BAY KANSER TARAMA BAYAN
İç Hastalıkları Muayenesi
Genel Cerrahi Muayenesi
Ürolojik muayene
Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
Abdomen US, tüm
ALT ( SGPT ) ( Alanin aminotransferaz )
AFP ( Alfa feto protein )
ALP ( Alkalen fosfataz )
AST ( SGOT ) ( Aspartat transaminaz )
CA 125
CA 15 - 3
CA19 - 9
Hemogram (Tam kan sayımı )
TİT ( Tam idrar Tahlili )
CEA ( Karsinoembriyojenik antijen)
LDH ( Laktik Dehidrogenaz )
Sedimentasyon
GGK ( Gaitada gizli kan ) aranması
PSA (Total)
İç Hastalıkları Muayenesi
Genel Cerrahi Muayenesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
Eksfoliatif sitoloji (smear alınması)
Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
Meme US (bilateral)
Abdomen US, tüm
ALT ( SGPT ) ( Alanin aminotransferaz )
AFP ( Alfa feto protein )
ALP ( Alkalen fosfataz )
AST ( SGOT ) ( Aspartat transaminaz )
CA 125
CA 15 - 3
CA19 - 9
Hemogram (Tam kan sayımı )
TİT ( Tam idrar Tahlili )
CEA ( Karsinoembriyojenik antijen)
LDH ( Laktik Dehidrogenaz )
Sedimentasyon
GGK ( Gaitada gizli kan ) aranması


Alemdağ Cad. No:467 A.Dudullu / ÜMRANİYE İSTANBUL     0216 612 66 96 - 0216 612 64 84
Tüm Hakları Özel Hekimler Cerrahi Tıp Merkezi'ne aittir.    (Yasal Uyarı)